Bendra informacija

UAB EXPLORE BALTIJA (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma internetine parduotuve e-medžiotojas.lt (toliau – Parduotuvė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.
Duomenų valdytojo rekvizitai:
UAB EXPLORE BALTIJA, 110868149
JUOZAPAVIČIAUS PR.38, KAUNAS, LT45226
Tel. +370 650 40574
El. paštas: INFO@EXPLORE-BALTIC.LT
Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią Parduotuvę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.
Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo Parduotuvės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie Parduotuvės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame?

Lankymosi mūsų Parduotuvėje metu, renkame ir apdorojame duomenis apie Jus. Šiuos Asmens duomenis, be apribojimų, sudaro duomenys, kuriuos pateikiate registruodamiesi prie „E-MEDŽIOTOJAS.LT“ Parduotuvės, naršydami joje ir (arba) įsigydami prekes. Asmens duomenys – tai Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, prekių pristatymo ir sąskaitos pateikimo adresas, parašas (atsiimant internetu pirktas prekes), gimimo data, amžius, mokėjimo būdas, pirkimų istorija, vartotojo vardas ir mokėjimo duomenys.
Duomenys, gauti remiantis Kliento sutikimu ir apibrėžti tuo metu, kai sutikimas buvo pateiktas. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti mums duotą sutikimą taip pat lengvai, kaip jis buvo duotas, taip pat ir naudojantis mūsų ryšių kanalais. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų Parduotuvės turiniu su Jūsų sutikimu.
Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų Parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
•Užregistruoti Jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
•Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.
•Tiesioginės rinkodaros tikslu *, pvz., siųsti naujenlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą). Naujienlaiškiai Jums gali būti siunčiami gavus Jūsų sutikimą (šį sutikimą Jūs duodate, įvesdamas savo el. pašto adresą į naujienlaiškio užsakymo formą arba registracijos formoje pažymėdami, jog sutinkate gauti pranešimus apie nuolaidas, išpardavimus ir specialius pasiūlymus, kt.).
•Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį ir produktus.
•Mes tvarkome Asmens duomenis, kad galėtume teikti Paslaugas, užtikrinti veiksmingą Klientų aptarnavimą, bendradarbiavimą ir atlikti kitus mūsų veiklai ir Klientams svarbius veiksmus.
•Kitais būdais su Jūsų sutikimu. *
⃰  Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
•jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
•teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas, mokėjimo paslaugų tiekėjams/bankams. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiam veiksmui atlikti;
•teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
•taip pat siekiant patvirtinti savo veiksmų teisėtumą, bei apginti savo, kaip pardavėjo interesus.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Bendrovė imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindama teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena elektroninė parduotuvė, interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
•Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
•Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
•Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
•Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
•Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
•Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių Apsaugą.

Nepilnamečių asmenų duomenų apsauga

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų Parduotuvę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų parduotuvėje

Duomenų valdytojo Parduotuvėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.
Svetainės naudotojų asmens duomenys už Europos Sąjungos ribų neperduodami.
Susisiekite su mumis
Jei pastebėjote privatumo politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:
Paštu: UAB EXPLORE BALTIJA, JUOZAPAVIČIAUS PR.38, KAUNAS, LT45226
Telefonu: +370 650 40574
El. paštu:INFO@EXPLORE-BALTIC.LT

Atsakymą stengsimės pateikti kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jei tik dėl klausimo apimties nebus reikalingas papildomas laikas.

Baigiamosios nuostatos

Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia privatumo politikos versija visada pateikiama čia.

Dokumentas patvirtintas 2018 m. gegužės 30 d. vadovo įsakymu Nr. EX-PP-18-01
Paskutinį kartą Privatumo Politika peržiūrėta 2018 m. lapkičio 30 d.